Katusetarvikud

Katusesillad
091448sild1 090545sillaalused

Kõik karedapinnalise kattematerjaliga kaetud katused, mis on järsemad
kui 1:4 (u. 14o), ja siledapinnalise kattematerjaliga kaetud katused, mis
on järsemad kui 1:8 (u. 7o), tuleb varustada katuseredelite ja käiguradadega.
Käiguradade käigulaius peab olema vähemalt 300 mm.

Lumetõkked
085705sillaalused 090507lumetoke

Lumetõkkeid kasutatakse sellistes kohtades, kus lume kukkumine katuselt
võib põhjustada õnnetusi või kui lume katuselt allakukkumist mõnel muul
põhjusel soovitakse takistatakse.
Lumetõkete õige valik sõltub katusematerjalist, katuse põhikonstruktsioonist,
kaldest ja tõusu pikkusest. Iga olukord on erinev, seepärast on lumetõkke
valikul kasulik konsulteerida tarnijaga.

Katuse- ja seinaredelid
085802redel

Ehitistel peab olema statsionaarselt paigaldatud, kindel ja nõuetele vastav
juurdepääs katusele. Käesolevad redelisüsteemid täidavad kõiki nõudeid.
Katuseluugid
luuk_plast luuk_plekk

Antenni ja ventilatsiooni läbiviigud
labiviik abiviik2

Kruvid, needid

needid kruvid